Liên hệ

Cơ Sở Sản Xuất Lồng Đèn Phố
Địa chỉ: 56/8 Đường Tân Thới  Nhất, 17 Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
Điện thoại: 0918 101 322 – 087191363
Email: phoxualongden@gmail.com